Santrifüj Pompa Nedir?

Santrifüj Pompa

Pompalar, endüstrinin hemen her alanında kullanılan ve sıvıların transferini gerçekleştiren mekanik cihazlardır. Bu bağlamda, endüstriyel ısıtma ve soğutma sistemleri, petrol tesisleri, atık su tahliyesi ve buna benzer uygulamalarda pompaları görmem mümkündür. Kullanılan sıvının basıncını artırmak suretiyle bir yerden başka bir yere iletilmesi veya kapalı bir sistemde sirküle edilmesini sağlamaktadır.

Tarihi çok eski yıllara dayanan pompaların günümüzde yüzlerce, hatta binlerce farklı modeli ve tasarımı bulunmaktadır. Kullanılacak sıvının türü, debisi, pompa malzemeleri ile uyumluluğu, viskositesi gibi etkenler pompa seçimide çok önemli kriterlerdir. Pompaların uygulama alanlarına genel anlamda baktığımız zaman santrifüj pompa kullanımını sıklıkla görebiliriz. Santrifüj pompa , çalışması, gövdenin içerisinde yer alan çarkın sıvıya merkezkaç kuvveti kazandırması ve bu sayede basınçlandırması prensibine dayanan pompa türleridir. Çark gövdesinin orta kısmından içeri giren sıvı çarka bağlı kanatlar ile döndürülerek pompa çıkışına doğru yönlendirilir. Santrifüj pompa çeşitleri , bu sıvının debisi, çarkın çapı, kanatların boyutları, salyangoza benzeyen gövdenin ölçüleri ve bunun gibi kriterlere bağlı olarak farklılaşmaktadır. Santrifüj pompa ?nın kendi içerisinde farklılaştığı diğer kriterler ise sızdırmazlığın nasıl sağlandığı ve pompanın hangi sıvılar için üretildiğidir.
Santrifüj Pompa Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Geleneksel pompalarda sıvı çarkı motor miline bir sızdırmazlık ekipmanı (salmastra, conta, O-Ring vs) ile bağlanmaktadır. Bu ekipmanların kullanım amacı, sıvının motor ile temas etmesini önlemektedir. Yaygın bir yöntem olmasına rağmen sızdırmazlığın bu tür ekipmanlar ile sağlanması, belirli düzeyde bir risk içermektedir. Ayrıca, eğer kullanılan sıvı, yanıcı / parlayıcı bir sıvı ise bu risk seviyesi daha da yükselmektedir. Bu sebeple, başta yanıcı akışkanlar olmak üzere, asitler, aşındırıcı özelliği olan sıvılar, yüksek saflıkta su gibi likitlerin pompalanması için manyetik kaplinli santrifüj pompa kullanımı tercih edilmektedir.

Manyetik kaplinlerin birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Bu pompalarda ise motor mili ile sıvı çarkının birbirine bağlanması için kullanılmaktadır. Santrifüj pompa kullanımında manyetik kaplin tercih edilmesinin şu avantajları bulunmaktadır: